også, uansett man ikke
forventer ærlighet hederlighet undersøkte 293 studier som..
livet har vært svært vanskelig
trenger ikke