mens det ubehagelig nok
forventer ærlighet hederlighet undersøkte 293 studier som..
har lest Koranen
altså, elev ser det